در ستایش صرفه‌جویی
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬

در ستایش صرفه‌جویی

شبکه کشاورزی ایران: اگر مبنای همه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی- اقتصادی دستیابی به توسعه پایدار در نظر گرفته شود، روشن است که رضایت از زندگی، مؤلفه بسیار مهمی محسوب خواهد شد؛ ضمن اینکه به تعبیر برخی از اندیشمندان، هدف غایی توسعه پایدار «با دیدگاه‌های تنگی که توسعه را با عناوین و معیارهایی مانند رشد تولید ملی، افزایش

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو