راه‌های مبارزه با آفات چوبخوار

راه‌های مبارزه با آفات چوبخوار

شبکه کشاورزی ایران: این آفت قادر است درختانی که دچار کمبود مواد غذایی هستند از فاصله دور تشخیص دهد به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی یوسفی گفت: برای مبارزه با آفات چوبخوار راه‌های بسیاری وجود دارد که کشاورزان و باغداران باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند. مدیر حفظ نباتات سازمان

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو