بازدید دکتر طالقانی از مزارع تحقیقاتی چغندر قند مرکز تحقیقات گلستان
پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸ 51 سال قبل ٬

بازدید دکتر طالقانی از مزارع تحقیقاتی چغندر قند مرکز تحقیقات گلستان

شبکه کشاورزی ایران: بازدید دکتر طالقانی از مزارع تحقیقاتی چغندر قند مرکز تحقیقات گلستان رییس موسسه اصلاح و تهیه چغندر قند از مزارع تحقیقاتی چغندر قند مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان استان گلستان بازدید نمود. به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات در این برنامه یک روزه که با سفر دکتر طالقانی رییس موسسه

بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از مزارع چغندر قند قرق و کارخانه سویابین
پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸ 51 سال قبل ٬

بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از مزارع چغندر قند قرق و کارخانه سویابین

شبکه کشاورزی ایران: بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از مزارع چغندر قند قرق و کارخانه سویابین دکتر مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان امروز از مزارع در حال کشت چغندرقند در شهر قرق گرگان و کارخانه سویابین گرگان بازدید کرد. در این بازدید مهندس عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی ، مهندس تخله معاون

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو