چاه های غیرمجاز لطمه زیادی به قنات های قم زده اند
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬ ٬

چاه های غیرمجاز لطمه زیادی به قنات های قم زده اند

شبکه کشاورزی ایران: مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان: چاه های غیرمجاز لطمه زیادی به قنات های قم زده اند مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: چاه های غیر مجاز با توجه به اینکه پایین‌تر از سطح ایستابی قنات‌ها هستند، لطمه زیادی را به قنات‌های استان قم وارد کرده و

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو