انتصاب مشاور جوان رییس سازمان و رابط طرح های پژوهشی
پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸ 51 سال قبل ٬

انتصاب مشاور جوان رییس سازمان و رابط طرح های پژوهشی

شبکه کشاورزی ایران:      انتصاب مشاور جوان رییس سازمان و رابط طرح های پژوهشی  در حکمی از سوی دکتر مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان دکتر حسین عطارچی به عنوان«مشاور جوان رئیس سازمان و رابط طرح های پژوهشی» منصوب شد. در این حکم چنین آمده است: امید است با عنایت به وظایف  محوله ضمن

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو