۳ میلیون راس دام سبک و سنگین پلاک‌دار شدند
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 12 ماه قبل

۳ میلیون راس دام سبک و سنگین پلاک‌دار شدند

خبر _ مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت: از ابتدای طرح هویت‌دار کردن دام‌ تاکنون حدود سه میلیون راس دام سبک و سنگین پلاک گذاری شدند که بخش عمده آن مربوط به دام سبک است.

۳ میلیون راس دام سبک و سنگین پلاک‌دار شدند
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 12 ماه قبل

۳ میلیون راس دام سبک و سنگین پلاک‌دار شدند

خبر _ مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت: از ابتدای طرح هویت‌دار کردن دام‌ تاکنون حدود سه میلیون راس دام سبک و سنگین پلاک گذاری شدند که بخش عمده آن مربوط به دام سبک است.

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو