کارگاه پژوهشی آشنایی با مقررات و پروتکل های بخش کشاورزی در سازمان جهانی تجارت(WTO)

کارگاه پژوهشی آشنایی با مقررات و پروتکل های بخش کشاورزی در سازمان جهانی تجارت(WTO)

شبکه کشاورزی ایران: ۱۳۹۶/۱۲/۹ چهارشنبه کارگاه پژوهشی آشنایی با مقررات و پروتکل های بخش کشاورزی در سازمان جهانی تجارت(WTO) مدرسین: مهندس کامران فرزام/ مهندس فرزانه نجفیانزمان برگزاری: چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۹ مکان: سالن جلسات موسسه مطالب ارائه شده: مهندس فرزانه نجفیان مهندس کامران فرزام منبع:

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو