آیا رواست که یک بانک سالم و موفق به هر صدای مسئله داری پاسخگو باشد؟
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ 2 سال قبل

آیا رواست که یک بانک سالم و موفق به هر صدای مسئله داری پاسخگو باشد؟

شاید برای شهروندان و بهره گیران از خدمات بانکی ، شنیدن صداهای انتقادی برخی از رسانه ها(به هر دلیل موجه و غیر موجه ای که باشد)، امری طبیعی بوده و کمترین حساسیتی را نیز ایجاد نکند و حتی ممکن است در برخی از مردم، اسباب کنجکاوی و هیجان را فراهم سازد. اما برای افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند، شنیدن برخی از اخبار ، درد است. بحدی که ممکن است همانند بنده(نویسنده متن حاضر)، قلم بدست گرفته و زمان برای جوابیه بگذارد.

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو