ارتقاء سطح کیفی آزمایشگاه سلولی مولکولی اداره کل دامپزشکی کردستان با خرید دستگاه پیشرفته

ارتقاء سطح کیفی آزمایشگاه سلولی مولکولی اداره کل دامپزشکی کردستان با خرید دستگاه پیشرفته

شبکه کشاورزی ایران: معاون توسعه دامپزشکی کردستان در روز یکشنبه مورخه ۱۸ شهریور ۹۷ از خرید دستگاه REAL- TIME برای تجهیز آزمایشگاه PCR دامپزشکی کردستان خبر داد به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کردستان، معاون توسعه دامپزشکی کردستان در روز یکشنبه مورخه ۱۸ شهریور ۹۷ از خرید دستگاه REAL- TIME برای تجهیز آزمایشگاه

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو