شرکت های دارویی با یک سوم ظرفیت کار می کنند
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ 2 سال قبل

شرکت های دارویی با یک سوم ظرفیت کار می کنند

خبر _ مدیرعامل گروه سنا با بیان اینکه در حال حاضر شرکت های دارویی با یک سوم ظرفیت کار می کنند، گفت: مشکلات تامین مواد اولیه تولید، شرکت ها را ناگزیر کرده است تا با یک سوم ظرفیت کار کنند. 

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو