بکارگیری ظرفیت‌های کشور مدل‌های مشارکت مردمی را کارآمد می کند

بکارگیری ظرفیت‌های کشور مدل‌های مشارکت مردمی را کارآمد می کند

شبکه کشاورزی ایران:  رییس سازمان بسیج سازندگی در نشست تعیین الگوی مشارکت مردم در حفاظت و توسعه منابع طبیعی گفت: ظرفیت‌های زیادی در کشور وجود دارد که با بکارگیری آن می‌توان مدل‌های مشارکت را کار آمد و بومی کرد. اینکه بگوییم الگوها را از خارج وارد کنیم چندان معلوم نیست، شاید روزی این الگوها مال

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو