مسیر نقل وانتقال ارز، هزینه تولید مرغ را افزایش داد / تخصیص ارز دولتی فساد آفرین است
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 1 سال قبل

مسیر نقل وانتقال ارز، هزینه تولید مرغ را افزایش داد / تخصیص ارز دولتی فساد آفرین است

خبر _ عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: امکان پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی نسبت به ارز آزاد به مردم به صورت نقدی عملی نیست زیرا موجب مفسده می‌شود.

مسیر نقل وانتقال ارز، هزینه تولید مرغ را افزایش داد / تخصیص ارز دولتی فساد آفرین است
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 1 سال قبل

مسیر نقل وانتقال ارز، هزینه تولید مرغ را افزایش داد / تخصیص ارز دولتی فساد آفرین است

خبر _ عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: امکان پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی نسبت به ارز آزاد به مردم به صورت نقدی عملی نیست زیرا موجب مفسده می‌شود.

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو