شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در اغماء
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ 6 ماه قبل

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در اغماء

خبر _ گفته می شود که چنین شرکتهایی که هیچ نشانی از آنان مشهود نیست بعضا” عرصه ای هستند برای سیاسی کاری و مسائلی از این قبیل که البته اگر در راستای کشاورزی مملکت باشد ، چندان بد نیست و قابل تامل است اما چنین نیست؛ زیرا اگر بود با سروصدای بسیار می گفتند «در فلان آش کشاورزی ما هم نخودی انداخته ایم » .

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو