تولید و توزیع رایگان روزانه  ۱۰ هزار بطر الکل ۷۵ درصد توسط گروه صنایع غذایی شیرین عسل برای مقابله با کرونا+فیلم
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ 3 هفته قبل

تولید و توزیع رایگان روزانه ۱۰ هزار بطر الکل ۷۵ درصد توسط گروه صنایع غذایی شیرین عسل برای مقابله با کرونا+فیلم

صنایع غذایی> اقتصاد غذا -گروه صنایع غذایی برای مقابله با ویروس کرونا روزانه ۱۰ هزار بطری الکل ۷۵ درصد را تولید کردهو به صورت رایگان در اختیار دولت قرار می دهد تا در کشور توزیع نماید.

تولید و توزیع رایگان  ۱۰ هزار بطر الکل ۷۵ درصد توسط گروه صنایع غذایی شیرین عسل برای مقابله با کرونا+فیلم
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ 3 هفته قبل

تولید و توزیع رایگان ۱۰ هزار بطر الکل ۷۵ درصد توسط گروه صنایع غذایی شیرین عسل برای مقابله با کرونا+فیلم

صنایع غذایی> اقتصاد غذا -گروه صنایع غذایی برای مقابله با ویروس کرونا روزانه ۱۰ هزار بطری الکل ۷۵ درصد را تولید کردهو به صورت رایگان در اختیار دولت قرار می دهد تا در کشور توزیع نماید.

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو