انتقاد ناظرعالی ذبح شرعی دراستان کرمان ازادامه کشتارغیرمجازدرسطح این استان
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ 1 سال قبل ٬ ٬

انتقاد ناظرعالی ذبح شرعی دراستان کرمان ازادامه کشتارغیرمجازدرسطح این استان

شبکه کشاورزی ایران: بنا به اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درسازمان جهاد کشاورزی استان کرمان وناظرعالی ذبح شرعی درجلسه تنظیم بازارگوشت وقاچاق دام که دراستانداری کرمان تشکیل شد بابیان این که مسئله کشتارغیرمجازدرسطح استان کرمان ادامه دارد گفت:کشتارهای غیرمجاز، بدون نظارت شرعی صورت می گیرد وازطرفی اجزای

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو