شرح وظایف روابط عمومی
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬ ٬

شرح وظایف روابط عمومی

شبکه کشاورزی ایران: رئیس اداره روابط عمومی – عضویت و شرکت در جلسه های مهم سازمان به منظور آگاهی از سیاستها، خط مشی ها و برنامه ها – مدیریت و اقناع افکار عمومی – مدیریت تهیه گزارش عملکرد ادواری روابط عمومی سازمان – مشاوره به ریاست سازمان و برنامه ریزی ارتباطات راهبردی و تاکتیکی برای

شرح وظایف حفظ نباتات
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬ ٬

شرح وظایف حفظ نباتات

شبکه کشاورزی ایران: مدیر حفظ نباتات اجرای خط مشی‌های سازمان حفظ نباتات در امر ردیابی، شناسایی، مبارزه و کنترل در راستا حفظ محصولات کشاورزی از گزند آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز. اجرای برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حفظ نباتات در راستای سیاست‌های ابلاغی کل کشور. سرپرستی تدوین دستوراالعمل‌های پایش، ردیابی و کنترل

شرح وظایف باغبانی
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬ ٬

شرح وظایف باغبانی

شبکه کشاورزی ایران: مدیر باغبانی ۱- راهبری و نظارت و اجرای سیاست های کلان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه و بهبود تولید محصولات باغی در محدوده استان در چهار چوب اهداف و برنامه های مصوب ۲- انجام برنامه ریزی لازم جهت بهبود کمی و کیفی محصولات باغی با هدف افزایش میزان تولید در واحد

شرح وظایف مکانیزاسیون
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬ ٬

شرح وظایف مکانیزاسیون

شبکه کشاورزی ایران: رئیس اداره توسعه فناوری های مکانیزه هدایت و حمایت فنی از واحدهای زیربط ستاد سازمان و شهرستان‌ها برنامه‌ریزی به منظور توسعه مکانیزاسیون استان در راستای سیاست‌های کلی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور شرکت در جلسات و کمیسیون‌های تخصصی و اظهار نظر پیرامون مسائل مطروحه بررسی و پیشنهاد برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت

شرح وظایف مدیریت زراعت
دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬ ٬

شرح وظایف مدیریت زراعت

شبکه کشاورزی ایران: شرح وظایف مدیریت زراعت مدیر زراعی: نظارت و اجرای سیاستهای کلان وزرات جهاد کشاورزی در زمینه ارتقاء بهره وری و بهبود تولید محصولات زراعی در محدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه های مصوب انجام و برنامه ریزی لازم در جهت الگوی بهینه کشت محصولات زراعی به تفکیک آبی و دیم با

شرح وظایف سازمان
چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ 3 سال قبل ٬

شرح وظایف سازمان

شبکه کشاورزی ایران: شرح وظایف سازمان: هیات وزیران در جلسه مورخ ٢/۴/١٣٨١ بنا به پیشنهاد شماره ٩٠۴١/٨٩_ ١٣٨٩٩/١٠۵ مورخ ٧/٩/١٣٨٠ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (٢) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی – مصوب ١٣٧٩_ شرح وظایف تفضیلی وزارت جهاد کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود:  الف_ سیاست گذاری ،

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو