پوشش گیاهی عاملی موثر در جلوگیری از فرسایش و کاهش شدت سیل

پوشش گیاهی عاملی موثر در جلوگیری از فرسایش و کاهش شدت سیل

شبکه کشاورزی ایران:   مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: متوسط سالانه بارش ها در استان تهران ۳۰۰ میلی متر است که ماهانه ۲۵ و روزانه کمتر از یک میلی متر را شامل می شود اما به علت تغییرات اقلیمی شرایط بارش ها تغییر کرده و از نظر پراکنش زمانی نامنظم شده است.

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو