حضور دکتر مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در برنامه ی زنده شبهای هیرکان و پخش همزمان از شبکه سراسری شما
پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸ 50 سال قبل ٬

حضور دکتر مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در برنامه ی زنده شبهای هیرکان و پخش همزمان از شبکه سراسری شما

شبکه کشاورزی ایران: حضور دکتر مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در برنامه ی زنده شبهای هیرکان و پخش همزمان از شبکه سراسری شما دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان ۲۴ آذر ماه در برنامه ی زنده ی شبهای هیرکان سیمای مرکز گلستان حضور یافت و به تشریح دستاوردهای چهل ساله

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو