جهت مدیریت عارضه خشکیدگی خرما در نخلستان، درپنج منطقه استان طرح  تحقیقی- ترویجی اجرا شد.

جهت مدیریت عارضه خشکیدگی خرما در نخلستان، درپنج منطقه استان طرح تحقیقی- ترویجی اجرا شد.

شبکه کشاورزی ایران: بنا به اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، رستگاری مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی این سازمان گفت: در چند سال اخیر عارضه خشکیدگی خوشه خرما یکی از عوامل اصلی کاهش تولید این محصول می باشد و براساس بررسیهای انجام شده این عارضه در سالهای گرم خسارت بیشتری داشته است. وی افزود:

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو