برگزاری جلسه موضوع بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم
پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸ 51 سال قبل ٬

برگزاری جلسه موضوع بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم

شبکه کشاورزی ایران: جلسه هماهنگی اجرای مصوبه هیأت وزیران در خصوص موضوع بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم در راستای امهال تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه سررسید شده در سال زراعی ۹۷ – ۹۶ به مدت سه سال در روز یکشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۷ در محل سالن قدس

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو