بخش خصوصی برای خرید غیردولتی گندم طرح ارائه کند
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ 5 ماه قبل

بخش خصوصی برای خرید غیردولتی گندم طرح ارائه کند

کاظم خاوازی با بیان اینکه بخش خصوصی باید طرحی برای خرید غیر دولتی گندم ارائه دهد، عنوان کرد: در این طرح باید ابعاد مختلف خرید گندم دروم، آرد و یارانه بخش آرد به صورت یک پکیج منسجم و کامل تدوین شود تا بتوانیم آن را به هیأت دولت ارائه دهیم.

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو