کارگاه آموزشی تربیت مربی، آموزش تغذیه و ترویج باغچه های خانگی سبزی وصیفی در شهرستانهای کرمان ،زرند و بردسیر برگزار شد.

کارگاه آموزشی تربیت مربی، آموزش تغذیه و ترویج باغچه های خانگی سبزی وصیفی در شهرستانهای کرمان ،زرند و بردسیر برگزار شد.

شبکه کشاورزی ایران: بنا به اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، رستگاری مدیر هماهنگی ترویج این سازمان گفت: کارگاه آموزشی تربیت مربی، آموزش تغذیه و ترویج باغچه های خانگی سبزی وصیفی به منظور بهبود تغذیه جامعه زنان روستایی وعشایری با همکاری واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با حضور ۱۵

بازدید اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستای علی آباد از کارگاه مشاغل خانگی
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬ ٬

بازدید اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستای علی آباد از کارگاه مشاغل خانگی

شبکه کشاورزی ایران: توضیحات منتشر شده در ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ بازدید زنان روستای علی آباد از کارگاه مشاغل خانگی (تهیه انواع خشکبار و چیپس میوه ) شهرستان تفت انجام شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفت، سمیه زارع رابط زنان روستایی این شهرستان گفت : در پی ارائه آموزشهای مهارتی به اعضای

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو