مهندس ایرج الماسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نظر آباد استان البرز : تکمیل زنجیره تولید گیاهان دارویی و ایجاد اطمینان خاطر در تولیدکنندگان به منظور فروش این گیاهان
پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸ 51 سال قبل ٬

مهندس ایرج الماسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نظر آباد استان البرز : تکمیل زنجیره تولید گیاهان دارویی و ایجاد اطمینان خاطر در تولیدکنندگان به منظور فروش این گیاهان

شبکه کشاورزی ایران: مهندس ایرج الماسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نظر آباد استان البرز : تکمیل زنجیره تولید گیاهان دارویی و ایجاد اطمینان خاطر در تولیدکنندگان به منظور فروش این گیاهان منبع:

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو