اجرای بهتر قوانین حمل و نقل ایمن حیوانات در اتحادیه اروپا/ممنوعیت صادرات به کشورهای غیرعضو و نقض کننده این قانون
دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷ 2 سال قبل

اجرای بهتر قوانین حمل و نقل ایمن حیوانات در اتحادیه اروپا/ممنوعیت صادرات به کشورهای غیرعضو و نقض کننده این قانون

خبر _ پارلمان اروپا طی فراخوانی به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواستار اجرای بهتر قوانین موجود در زمینه حمل و نقل ایمن حیوانات و مجازات متخلفان شد.

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو