پیگیری سیاست تقویت وساماندهی کشاورزی خانوادگی
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬

پیگیری سیاست تقویت وساماندهی کشاورزی خانوادگی

شبکه کشاورزی ایران: پیرو برگزاری همایش کشاورزی خانوادگی در سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد(فائو) و حضور دکتر شیرزاد مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، فرصتی دست داد تا با ایشان مصاحبه ای در خصوص موضوعاتی همچون کم و کیف آخرین اخبار و فعالیت های سازمان مرکزی تعاون روستایی

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو