حکم انتصاب سرپرست امور طیور و زنبور عسل
پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸ 50 سال قبل ٬

حکم انتصاب سرپرست امور طیور و زنبور عسل

شبکه کشاورزی ایران:     حکم انتصاب سرپرست امور طیور و زنبور عسل در حکمی از سوی مهندس عبدالغفار تخله معاون بهبود تولیدات دامی سازمان، مهندس حبیب ا.. طاشی  به عنوان “سرپرست مدیریت امور طیور و زنبور عسل” منصوب شد. در این حکم چنین آمده است: امید است با استعانت از حضرت حق و بهره

حکم انتصاب سرپرست امور طیور و زنبور عسل
پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸ 50 سال قبل ٬

حکم انتصاب سرپرست امور طیور و زنبور عسل

شبکه کشاورزی ایران: حکم انتصاب سرپرست امور طیور و زنبور عسل در حکمی از سوی مهندس عبدالغفار تخله معاون بهبود تولیدات دامی سازمان، مهندس حبیب ا.. طاشی  به عنوان “سرپرست مدیریت امور طیور و زنبور عسل” منصوب شد. در این حکم چنین آمده است: امید است با استعانت از حضرت حق و بهره گیری از

حکم انتصاب مدیر امور دام
پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸ 50 سال قبل ٬

حکم انتصاب مدیر امور دام

شبکه کشاورزی ایران: حکم انتصاب مدیر امور دام   در حکمی از سوی مهندس عبدالغفار تخله معاون بهبود تولیدات دامی سازمان،  مهندس غلامعلی هلاکو  به عنوان «مدیر امور دام» منصوب شد. در این حکم چنین آمده است: امید است با استعانت از حضرت حق و بهره¬گیری از کلیه استعدادها و امکانات موجود در راستای نیل

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو