کارگاه آموزشی ترویجی شیرینی پیزی جهت زنان روستایی در روستای حجت آباد شهرستان راور برگزار گردید

کارگاه آموزشی ترویجی شیرینی پیزی جهت زنان روستایی در روستای حجت آباد شهرستان راور برگزار گردید

شبکه کشاورزی ایران: بنا به اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، قنبری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان راور گفت: کارگاه آموزشی -ترویجی شیرینی پزی برای اعضاءصندوق خرد زنان روستایی درروستای حجت آباد این  شهرستان برگزار گردید. وی گفت: این کارگاه باحضور ۳۰نفر از اعضاء صندوق خرد زنان روستایی کهن.وج وحجت آباد برگزارو  هدف ازبرگزاری

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو