صرفه جویی ۴۰درصدی آب با کاشت گیاهان زینتی به جای چمن
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ 3 سال قبل

صرفه جویی ۴۰درصدی آب با کاشت گیاهان زینتی به جای چمن

شبکه کشاورزی ایران: ساماندهی و تقویت تولید گیاهان زینتی بومی با اولویت گل نرگس در دستور کار معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۷ قرار گرفت. شعارسال:ساماندهی و تقویت تولید گیاهان زینتی بومی با اولویت گل نرگس در دستور کار معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۷ قرار گرفت.  به نقل

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو