کشاورزان و آبزی‌پروران گلستانی به صرفه جویی در مصرف آب دعوت شدند
پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸ 51 سال قبل ٬

کشاورزان و آبزی‌پروران گلستانی به صرفه جویی در مصرف آب دعوت شدند

شبکه کشاورزی ایران: با توجه به کاهش میزان بارندگی و شرایط خشکسالی پیش‌آمده، کشاورزان و آبزی‌پروران استان گلستان به رعایت در مصرف آب، دعوت شدند. دستگاههای ذیربط، از جمله سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل شیلات و شرکت آب منطقه‌ای گلستان با صدور اطلاعیه‌هایی به کشاورزان توصیه کرده‌اند که اراضی تحت کشت آبی، بویژه کشت دوم، متناسب

کشاورزان و آبزی‌پروران گلستانی به صرفه جویی در مصرف آب دعوت شدند
پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸ 51 سال قبل ٬

کشاورزان و آبزی‌پروران گلستانی به صرفه جویی در مصرف آب دعوت شدند

شبکه کشاورزی ایران: با توجه به کاهش میزان بارندگی و شرایط خشکسالی پیش‌آمده، کشاورزان و آبزی‌پروران استان گلستان به رعایت در مصرف آب، دعوت شدند. دستگاههای ذیربط، از جمله سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل شیلات و شرکت آب منطقه‌ای گلستان با صدور اطلاعیه‌هایی به کشاورزان توصیه کرده‌اند که اراضی تحت کشت آبی، بویژه کشت دوم، متناسب

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو