در رقابت یا دشمنی با دیگران، بی تقوایی نکنیم
دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬

در رقابت یا دشمنی با دیگران، بی تقوایی نکنیم

شبکه کشاورزی ایران: شاید ما هم نقدهایی چند بر عملکرد آقای رضاجعفرزاده(روابط عمومی محترم سازمان هواپیمایی کشوری) و یا عملکرد خواهران جعفرزاده در هواپیمایی تابان و ایرتور،داشته باشیم. اما آموخته ایم که نقدها را در کنار توانمندی های افراد و همچنین شرایط واقعی که در آن قرار داشته و اقدام به تصمیم گیری می کنند،

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو