تقلب با چاشنی تکنولوژی و ضرورت نوتوانی در برگزاری آزمون ها
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬

تقلب با چاشنی تکنولوژی و ضرورت نوتوانی در برگزاری آزمون ها

شبکه کشاورزی ایران: شعار سال :تقلب رامی توان بعنوان یکی از مهمترین تهدیدهایی نظام های آموزشی در عصر جدید محسوب نمودهو از آنجا که محوریت وقوع تقلب وابسته به عامل انسانی است، کنترل و جهت دهی بهویژگی های شخصیتی- رفتاری، وضعیتی ومحیطی کلیه فاعلین ، ذینفعان و ذی مدخلان، میتواند تاثیرات معناداری بر کاهش این

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو