دوره آموزشی پیشگیری از سرقت احشام در شهرستان تفرش برگزار شد.

دوره آموزشی پیشگیری از سرقت احشام در شهرستان تفرش برگزار شد.

شبکه کشاورزی ایران: دوره آموزشی پیشگیری از سرقت احشام در شهرستان تفرش برگزار شد. به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی تفرش، در روز پنچ شنبه بیست و دوم آذرماه کلاس آموزشی ترویجی با موضوع پیشگیری از سرقت احشام با حضور سرهنگ گودرزی معاون فرمانده نیروی انتظامی شهرستان، مسئول امور دام و ترویج جهاد کشاورزی تفرش

برگزاری کارگاه آموزشی اصلاح و جایگزینی باغات گردو در شهرستان تفرش
پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬ ٬

برگزاری کارگاه آموزشی اصلاح و جایگزینی باغات گردو در شهرستان تفرش

شبکه کشاورزی ایران: برگزاری کارگاه آموزشی اصلاح و جایگزینی باغات گردو در شهرستان تفرش این کارگاه در روز پنج شنبه ،سوم آبانماه سالجاری با حضور جمعی از باغداران شهرستان تفرش در ساختمان شماره ۲ جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید. مهنس کریمی ،مسئول باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص مشکلات باغات گردوی شهرستان ،روش های اصلاح و

برگزاری جلسه نظام نوین ترویج با حضور محققین معین در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفرش
پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬ ٬

برگزاری جلسه نظام نوین ترویج با حضور محققین معین در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفرش

شبکه کشاورزی ایران: برگزاری جلسه نظام نوین ترویج با حضور محققین معین در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفرش این جلسه شنبه، پنجم آبانماه سالجاری با حضور محققین معین مراکز خدمات حومه و فرک شهرستان ،مدیر جهاد کشاورزی تفرش به همراه روسای مراکز ،کارشناسان و مسئولین پهنه ها ی شهرستان در محل جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی اصلاح و جایگزینی باغات گردو در شهرستان تفرش
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬ ٬

برگزاری کارگاه آموزشی اصلاح و جایگزینی باغات گردو در شهرستان تفرش

شبکه کشاورزی ایران: برگزاری کارگاه آموزشی اصلاح و جایگزینی باغات گردو در شهرستان تفرش این کارگاه در روز پنج شنبه ،سوم آبانماه سالجاری با حضور جمعی از باغداران شهرستان تفرش در ساختمان شماره ۲ جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید. مهنس کریمی ،مسئول باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص مشکلات باغات گردوی شهرستان ،روش های اصلاح و

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو