مدیر کل دفتر توسعه و آموزش و ترویج تعاونی‌ها: سازماندهی و کارآمدسازی شبکه تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی در اولویت برنامه‌های سازمان
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸ 7 ماه قبل

مدیر کل دفتر توسعه و آموزش و ترویج تعاونی‌ها: سازماندهی و کارآمدسازی شبکه تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی در اولویت برنامه‌های سازمان

طی یک سال گذشته اقدامات متعددی در زمینه های آموزشی و توانمندسازی ارکان و اعضای شبکه تعاونی‌ها، بازسازی و تشکیل شبکه های…

مدیر کل دفتر توسعه و آموزش و ترویج تعاونی‌ها: سازماندهی و کارآمدسازی شبکه تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی در اولویت برنامه‌های سازمان
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸ 7 ماه قبل

مدیر کل دفتر توسعه و آموزش و ترویج تعاونی‌ها: سازماندهی و کارآمدسازی شبکه تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی در اولویت برنامه‌های سازمان

طی یک سال گذشته اقدامات متعددی در زمینه های آموزشی و توانمندسازی ارکان و اعضای شبکه تعاونی‌ها، بازسازی و تشکیل شبکه های…

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو