نشست علمی توسعه جوامع برای دستیابی به رشد فراگیر: تجربه کشور کره جنوبی

نشست علمی توسعه جوامع برای دستیابی به رشد فراگیر: تجربه کشور کره جنوبی

شبکه کشاورزی ایران:   نشست علمی «توسعه جوامع برای دستیابی به رشد فراگیر بر اساس مدل ساموئل آندونگ- توسعه اجتماع محور» مجموعه نشست ‏های علمی موسسه پژوهش ‏های برنامه ‏ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در سال ۱۳۹۷ با ارایه آقای «دکتر سید محمد موسوی»، عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی برنامه ریزی موسسه

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو