اختصاص حق بهره برداری موقت از جایگاههای عرضه تک محصولی و اماکن فروشگاه پروتئینی میدان تهران بصورت خرده فروشی در نیمه دوم سال ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ 1 سال قبل

اختصاص حق بهره برداری موقت از جایگاههای عرضه تک محصولی و اماکن فروشگاه پروتئینی میدان تهران بصورت خرده فروشی در نیمه دوم سال ۱۳۹۹

اختصاص حق بهره برداری موقت از جایگاههای عرضه تک محصولی و اماکن فروشگاه پروتئینی میدان تهران بصورت خرده فروشی در نیمه دوم سال ۱۳۹۹

با حضور فرماندار شهرستان رفسنجان چهار طرح آب و خاک و دامپروری به بهره برداری رسید.
پنج شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹ 1 سال قبل

با حضور فرماندار شهرستان رفسنجان چهار طرح آب و خاک و دامپروری به بهره برداری رسید.

به مناسبت هفته دولت، با حضور فرماندار، مسئولین استانی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان و سایر مسئولین امور دام شهرستان چهار طرح دامپروری و آب و خاک افتتاح شد.

بهره برداری  از۸ طرح کشاورزی و دامپروری در شهرستان سیرجان در هفته دولت
دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹ 1 سال قبل

بهره برداری از۸ طرح کشاورزی و دامپروری در شهرستان سیرجان در هفته دولت

در هفته دولت هشت طرح کشاورزی و دامپروری با هزینه کرد اعتباری قریب به ۴۲۳ میلیارد ریال که بیش از ۹۸ میلیارد ریال آن از اعتبارات دولتی است،به بهره برداری می رسد و با بهره برداری از این طرح ها ۹۹ شغل در شهرستان ایجاد می شود.

بهره برداری از ۷ طرح زیر بنائی کشاورزی و دامپروری در شهرستان رفسنجان در هفته دولت
یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹ 1 سال قبل

بهره برداری از ۷ طرح زیر بنائی کشاورزی و دامپروری در شهرستان رفسنجان در هفته دولت

در هفته دولت هفت طرح آب وخاک و دامپروری با هزینه کرد اعتبار کل قریب ۶۵ میلیارد ریال که بیش از ۱۷ میلیارد ریال آن از اعتبارات دولتی است،به بهره برداری می رسد و با بهره برداری از این طرح ها ۱۰ شغل در شهرستان ایجاد می شود.

بهره برداری  از ۸ طرح کشاورزی و دامپروری در شهرستان شهربابک در هفته دولت
یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹ 1 سال قبل

بهره برداری از ۸ طرح کشاورزی و دامپروری در شهرستان شهربابک در هفته دولت

در هفته دولت ۸ طرح کشاورزی و دامپروری با هزینه کرد قریب به ۱۳ میلیارد ریال که قریب ۳۸۵۰ میلیون ریال آن از اعتبارات دولتی است،به بهره برداری می رسد و با بهره برداری از این طرح ها ۵ شغل در شهرستان ایجاد می شود.

آخرین اخبار

پربازدید

    Sorry, no posts matched your criteria.

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو