توقعات بسیار، اعتبارات اندک
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 2 سال قبل

توقعات بسیار، اعتبارات اندک

خبر _ برگزاری روز دامپزشکی یک بار دیگر آشکار ساخت که توقع و انتظارات بخش های مختلف دولت و مردم از سازمان دامپزشکی و اتکا آنان برای پیشبرد برنامه هایشان بسیار زیاد، اما متناسب با توقعات از این سازمان تخصصی اعتبارات و توجهات بسیار اندک است، با این وجود سازمان دامپزشکی با استفاده از ظرفیت های بالقوه خود طی چند سال گدشته توانسته است بسیاری از مشکلات کشور را به رغم تحریم ها حل کند.

توقعات بسیار، اعتبارات اندک
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 2 سال قبل

توقعات بسیار، اعتبارات اندک

خبر _ برگزاری روز دامپزشکی یک بار دیگر آشکار ساخت که توقع و انتظارات بخش های مختلف دولت و مردم از سازمان دامپزشکی و اتکا آنان برای پیشبرد برنامه هایشان بسیار زیاد، اما متناسب با توقعات از این سازمان تخصصی اعتبارات و توجهات بسیار اندک است، با این وجود سازمان دامپزشکی با استفاده از ظرفیت های بالقوه خود طی چند سال گدشته توانسته است بسیاری از مشکلات کشور را به رغم تحریم ها حل کند.

آخرین اخبار

پربازدید

    Sorry, no posts matched your criteria.

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو