ارسال ۱۵۰۰ تن نهاده دامی به استان
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ 10 ماه قبل

ارسال ۱۵۰۰ تن نهاده دامی به استان

خبر _ معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: حدود یک میلیون راس دام تحت تاثیر سیلاب قرار گرفته و علوفه یا محل نگهداری آنها از بین رفته است.

ارسال ۱۵۰۰ تن نهاده دامی به استان
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ 10 ماه قبل

ارسال ۱۵۰۰ تن نهاده دامی به استان

خبر _ معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: حدود یک میلیون راس دام تحت تاثیر سیلاب قرار گرفته و علوفه یا محل نگهداری آنها از بین رفته است.

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو