کاهش کاذب قیمت زعفران در فصل بنفش مزارع/کاهش تولید در پی خشکسالی

کاهش کاذب قیمت زعفران در فصل بنفش مزارع/کاهش تولید در پی خشکسالی

شبکه کشاورزی ایران: اباذر محمدزاده، کشاورز نمونه شهرستان زاوه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیش بینی روند آتی زعفران تا زمان برداشت سال زراعی جدید این محصول، گفت: همواره در ماه های پایانی قبل از شروع سال زراعی جدید، قیمت زعفران در بازار افزایش می یابد؛ از این رو، انتظار می رود طی ماه

آخرین اخبار

پربازدید

سرمایه گذاری و تامین منابع

آرشیو

تامین نهاده ها

آرشیو

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو