صندوق خرد زنان روستای بندو در شهرستان عسلویه راه اندازی گردید
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 1 سال قبل ٬

صندوق خرد زنان روستای بندو در شهرستان عسلویه راه اندازی گردید

شبکه کشاورزی ایران: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عسلویهمدیر جهاد کشاورزی شهرستان عسلویه: دومین صندوق اعتبار خرد زنان روستایی شهرستان عسلویه با حضور ۶۰ نفر از زنان روستایی راه اندازی شد . حبیب اله علوی نژاد گفت:  دومین صندوق اعتبار خرد زنان روستایی شهرستان عسلویه با حضور ۶۰ نفر از زنان روستا در روستای بندو با

آخرین اخبار

پربازدید

سرمایه گذاری و تامین منابع

آرشیو

تامین نهاده ها

آرشیو

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو