برگزاری اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برقابی در ایران

برگزاری اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برقابی در ایران

شبکه کشاورزی ایران: مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب خبرداد: برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی سد و نیروگاه های برق آبی ؛بهمن ماه    در نخستین کنفرانس بین المللی سد و نیروگاه های برق آبی’ریچارد تیلر’ مدیر اجرایی انجمن بین المللی برق آبی، ‘عبدالمالک’ رئیس انجمن بین المللی برق آبی، ‘مارتین ویلند’ رئیس کمیته بین المللی

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو