سرمایه صندوق حمایت از توسعه بحش کشاورزی گلستان به ۵۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد
پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸ 51 سال قبل ٬

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بحش کشاورزی گلستان به ۵۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد

شبکه کشاورزی ایران: دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان: سرمایه صندوق حمایت از توسعه بحش کشاورزی گلستان به ۵۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان با اعلام این خبر در جلسه عصر روز دوشنبه ۱۹ شهریور۹۷ کار گروه صندوق حمایت از توسعه بحش کشاورزی استان گفت:

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو