بخش کشاورزی این روزها شرایط بحرانی را سپری می کند
پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸ 50 سال قبل ٬

بخش کشاورزی این روزها شرایط بحرانی را سپری می کند

شبکه کشاورزی ایران: رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در برنامه ” گفتمان” عنوان کرد: بخش کشاورزی این روزها شرایط بحرانی را سپری می کند دکتر مختار مهاجر در برنامه زنده گفتمان که از شبکه گلستان به صورت زنده پخش می شد گفت: جا دارد از کشاورزان عزیز که در مصرف آب و برق براساس سیاستهای

آخرین اخبار

پربازدید

سرمایه گذاری و تامین منابع

آرشیو

تامین نهاده ها

آرشیو

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو