کارگاه آموزشی تربیت مربی، آموزش تغذیه و ترویج باغچه های خانگی سبزی وصیفی در شهرستانهای کرمان ،زرند و بردسیر برگزار شد.

کارگاه آموزشی تربیت مربی، آموزش تغذیه و ترویج باغچه های خانگی سبزی وصیفی در شهرستانهای کرمان ،زرند و بردسیر برگزار شد.

شبکه کشاورزی ایران: بنا به اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، رستگاری مدیر هماهنگی ترویج این سازمان گفت: کارگاه آموزشی تربیت مربی، آموزش تغذیه و ترویج باغچه های خانگی سبزی وصیفی به منظور بهبود تغذیه جامعه زنان روستایی وعشایری با همکاری واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با حضور ۱۵

آخرین اخبار

پربازدید

سرمایه گذاری و تامین منابع

آرشیو

تامین نهاده ها

آرشیو

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو