بازشناسی چهره علمی و انجمنی دکتر محمدامین قانعی راد(قسمت اول)
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬

بازشناسی چهره علمی و انجمنی دکتر محمدامین قانعی راد(قسمت اول)

شبکه کشاورزی ایران: آشنایی نویسنده با دکتر قانعی راد به حدود ۵ سال پیش و در جریان فعالیت های مرتبط با شورای انجمن های علمی ایران ، برمی گردد. روندی که با وجود تعاملات حضوری اندک و حتی تفاوت هایی در گرایشات سیاسی، بواسطه و بدلیل وجود دغدغه های مشترک مرتبط با فعالیت انجمن های

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو