خسارت  بارش تگرگ به ۱۳۰۰ هکتار از باغات شهرستان سیرجان خسارت وارد نمود.
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 1 سال قبل ٬

خسارت بارش تگرگ به ۱۳۰۰ هکتار از باغات شهرستان سیرجان خسارت وارد نمود.

شبکه کشاورزی ایران: بنا به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، محمود آبادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان گفت: طی بازدید از باغات و مزارع منطقه دوچاهی این شهرستان در اثر بارش شدید تگرگ در ۲۸ فروردین ماه به میزان ۵۵ تا ١٠٠٪  به سطح بالغ بر ١٣٠٠ هکتار از باغات خسارت وارد

آخرین اخبار

پربازدید

سرمایه گذاری و تامین منابع

آرشیو

تامین نهاده ها

آرشیو

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو