نگاهی جدید به بخش کشاورزی + اینفوگرافی
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 1 سال قبل ٬

نگاهی جدید به بخش کشاورزی + اینفوگرافی

آگاه سازی و حساس سازی، دو اقدام بسیار مهم جهت مهندسی افکار عمومی و جهت دهی به سوگیری های مدیریتی بین و فرابخشی است. روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، با رویکرد اصلاح تصویرهای ذهنی سنتی از توانمندی ها و عملکردهای بخش کشاورزی و همچنین تسهیل در فعالیت بین و فرابخشی با سایر دستگاه های تخصصی، اقدام به طراحی و انتشار اینفوگرافی های تخصصی مرتبط با بخش کشاورزی نموده است. گزارش زیر به برخی از مهمترین این موارد اشاره دارد.

آخرین اخبار

پربازدید

سرمایه گذاری و تامین منابع

آرشیو

تامین نهاده ها

آرشیو

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو