به احترام بازنشستگان می ایستیم

به احترام بازنشستگان می ایستیم

شبکه کشاورزی ایران: مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: بازنشستگان ولی نعمت سازمان هستند و به احترامشان می ایستیم. دکتر میرمهدی طاهری با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع و احترام به بازنشستگان از مهمترین وظایف امور اداری به حساب می آید به خبرنگار مرکز اطلاع رسانی سازمان

آخرین اخبار

پربازدید

سرمایه گذاری و تامین منابع

آرشیو

تامین نهاده ها

آرشیو

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو