بازدید از طرح های آبیاری تحت فشار و مرمت و احیای قنوات در شهرستان ایرانشهر
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ 1 سال قبل ٬

بازدید از طرح های آبیاری تحت فشار و مرمت و احیای قنوات در شهرستان ایرانشهر

شبکه کشاورزی ایران: محمود حجتی در ادامه سفر خود به استان سیستان و بلوچستان عصر امروز از مزارع مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار در شهرستان ایرانشهر بازدید کرد. شعار سال: محمود حجتی در ادامه سفر خود به استان سیستان و بلوچستان عصر امروز از مزارع مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار در شهرستان ایرانشهر بازدید

آخرین اخبار

پربازدید

سرمایه گذاری و تامین منابع

آرشیو

تامین نهاده ها

آرشیو

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو