تقدیر از جناب آقای مهندس ترکان
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ 4 ماه قبل

تقدیر از جناب آقای مهندس ترکان

مدیر عامل موسسه جهاد نصر ضمن تقدیر از شخصیت ارزنده جهادی و نخبه جناب آقای مهندس ترکان ایشان را گنجینه ای از تعهد، تخصص و شخصیتی آرام و متین دانستند. ایشان از نیروهایی هستند که اتوماسیون کشاورزی را دنبال کردند و نیروگاه های کوچک برق آبی را بوجود آوردند و همچنین در دوره ای نماینده

فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتار تامین اعتبار نشده و متوقف است/ بیکاری ۵ هزار نفر در صورت عدم تامین اعتبار
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ 4 ماه قبل

فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتار تامین اعتبار نشده و متوقف است/ بیکاری ۵ هزار نفر در صورت عدم تامین اعتبار

مدیرعامل موسسه جهاد نصر و مجری طرح ۵۵۰ هزار هکتار اراضی خوزستان و ایلام گفت: موسسه جهاد نصر این آمادگی را داشت تا در سال ۹۸ عملیات اجرایی ۵۰ هزار هکتار از فاز دوم طرح را شروع کند اما به دلیل تامین نشدن منابع مالی اجرای پروژه متوقف شده است. محمد جواد صالحی نژاد در

مراسم کلنگ زنی کارخانه تولید خوراک دام فرآوری شده از سرشاخه های نیشکر
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ 4 ماه قبل ٬

مراسم کلنگ زنی کارخانه تولید خوراک دام فرآوری شده از سرشاخه های نیشکر

کلنگ زنی کارخانه تولید خوراک دام فرآوری شده از سرشاخه های نیشکر با ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال مراسم کلنگ زنی کارخانه تولید خوراک دام فرآوری شده از سرشاخه های نیشکر با ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال در محل کشت و صنعت کارون و با حضور جناب دکتر ستاری، معاونت علمی و فن

فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتار تامین اعتبار نشده و متوقف است/ بیکاری ۵ هزار نفر در صورت عدم تامین اعتبار
سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ 5 ماه قبل

فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتار تامین اعتبار نشده و متوقف است/ بیکاری ۵ هزار نفر در صورت عدم تامین اعتبار

مدیرعامل موسسه جهاد نصر و مجری طرح ۵۵۰ هزار هکتار اراضی خوزستان و ایلام گفت: موسسه جهاد نصر این آمادگی را داشت تا در سال ۹۸ عملیات اجرایی ۵۰ هزار هکتار از فاز دوم طرح را شروع کند اما به دلیل تامین نشدن منابع مالی اجرای پروژه متوقف شده است. محمد جواد صالحی نژاد در

ازدید میدانی مدیر عامل  موسسه جهاد نصر از مناطق سیل زده اهواز
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 5 ماه قبل

ازدید میدانی مدیر عامل موسسه جهاد نصر از مناطق سیل زده اهواز

هندس محمد جواد صالحی نژاد در در راس هیئتی از مدیران ارشد و کارشناسان موسسه جهاد نصر  با حضور در محل پلیس راه قدیم و دیگر نقاط اهواز از اقدامات این موسسه مواردی را  ذکر کردند و  خواستار تسریع در بازگشایی معابر و رسیدگی به امور سیل زدگان شدند منبع :: ازدید میدانی مدیر عامل

بازدید وزیر کشور و استاندار خوزستان از مراحل اجرایی و تحکیم سیلبند کانال سلمان
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 5 ماه قبل

بازدید وزیر کشور و استاندار خوزستان از مراحل اجرایی و تحکیم سیلبند کانال سلمان

بازدید وزیر کشور و استاندار خوزستان از مراحل اجرایی و تحکیم سیلبند کانال سلمان در مناطق زردشت ، پلیس راه قدیم ، کمربندی غربی و عین ۲ که موسسه جهاد نصر عملیات اجرایی آنرا به عهده دارد. منبع :: بازدید وزیر کشور و استاندار خوزستان از مراحل اجرایی و تحکیم سیلبند کانال سلمان

تقدیر از جناب آقای مهندس ترکان
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 5 ماه قبل

تقدیر از جناب آقای مهندس ترکان

مدیر عامل موسسه جهاد نصر ضمن تقدیر از شخصیت ارزنده جهادی و نخبه جناب آقای مهندس ترکان ایشان را گنجینه ای از تعهد، تخصص و شخصیتی آرام و متین دانستند. ایشان از نیروهایی هستند که اتوماسیون کشاورزی را دنبال کردند و نیروگاه های کوچک برق آبی را بوجود آوردند و همچنین در دوره ای نماینده

ازدید میدانی مدیر عامل  موسسه جهاد نصر از مناطق سیل زده اهواز
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 5 ماه قبل

ازدید میدانی مدیر عامل موسسه جهاد نصر از مناطق سیل زده اهواز

هندس محمد جواد صالحی نژاد در در راس هیئتی از مدیران ارشد و کارشناسان موسسه جهاد نصر  با حضور در محل پلیس راه قدیم و دیگر نقاط اهواز از اقدامات این موسسه مواردی را  ذکر کردند و  خواستار تسریع در بازگشایی معابر و رسیدگی به امور سیل زدگان شدند منبع :: ازدید میدانی مدیر عامل

بازدید وزیر کشور و استاندار خوزستان از مراحل اجرایی و تحکیم سیلبند کانال سلمان
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 5 ماه قبل

بازدید وزیر کشور و استاندار خوزستان از مراحل اجرایی و تحکیم سیلبند کانال سلمان

بازدید وزیر کشور و استاندار خوزستان از مراحل اجرایی و تحکیم سیلبند کانال سلمان در مناطق زردشت ، پلیس راه قدیم ، کمربندی غربی و عین ۲ که موسسه جهاد نصر عملیات اجرایی آنرا به عهده دارد. منبع :: بازدید وزیر کشور و استاندار خوزستان از مراحل اجرایی و تحکیم سیلبند کانال سلمان

تقدیر از جناب آقای مهندس ترکان
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 5 ماه قبل

تقدیر از جناب آقای مهندس ترکان

مدیر عامل موسسه جهاد نصر ضمن تقدیر از شخصیت ارزنده جهادی و نخبه جناب آقای مهندس ترکان ایشان را گنجینه ای از تعهد، تخصص و شخصیتی آرام و متین دانستند. ایشان از نیروهایی هستند که اتوماسیون کشاورزی را دنبال کردند و نیروگاه های کوچک برق آبی را بوجود آوردند و همچنین در دوره ای نماینده

ازدید میدانی مدیر عامل  موسسه جهاد نصر از مناطق سیل زده اهواز
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 5 ماه قبل

ازدید میدانی مدیر عامل موسسه جهاد نصر از مناطق سیل زده اهواز

هندس محمد جواد صالحی نژاد در در راس هیئتی از مدیران ارشد و کارشناسان موسسه جهاد نصر  با حضور در محل پلیس راه قدیم و دیگر نقاط اهواز از اقدامات این موسسه مواردی را  ذکر کردند و  خواستار تسریع در بازگشایی معابر و رسیدگی به امور سیل زدگان شدند منبع :: ازدید میدانی مدیر عامل

بازدید وزیر کشور و استاندار خوزستان از مراحل اجرایی و تحکیم سیلبند کانال سلمان
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 5 ماه قبل

بازدید وزیر کشور و استاندار خوزستان از مراحل اجرایی و تحکیم سیلبند کانال سلمان

بازدید وزیر کشور و استاندار خوزستان از مراحل اجرایی و تحکیم سیلبند کانال سلمان در مناطق زردشت ، پلیس راه قدیم ، کمربندی غربی و عین ۲ که موسسه جهاد نصر عملیات اجرایی آنرا به عهده دارد. منبع :: بازدید وزیر کشور و استاندار خوزستان از مراحل اجرایی و تحکیم سیلبند کانال سلمان

تقدیر از جناب آقای مهندس ترکان
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 5 ماه قبل

تقدیر از جناب آقای مهندس ترکان

مدیر عامل موسسه جهاد نصر ضمن تقدیر از شخصیت ارزنده جهادی و نخبه جناب آقای مهندس ترکان ایشان را گنجینه ای از تعهد، تخصص و شخصیتی آرام و متین دانستند. ایشان از نیروهایی هستند که اتوماسیون کشاورزی را دنبال کردند و نیروگاه های کوچک برق آبی را بوجود آوردند و همچنین در دوره ای نماینده

دیدار ریاست محترم جمهور با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی
جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ 9 ماه قبل

دیدار ریاست محترم جمهور با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی

ریاست محترم جمهور در دیدار با وزیر و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی: حرکت به سمت خودکفایی در نهاده های کشاورزی و دامی ضروری است. حفظ همزمان قدرت خرید مردم و صرفه تولیدات کشاورزی ضروری است. در برابر دست‌های پینه بسته کشاورزان تعظیم می کنیم. شرایط بارشی سالجاری، بهتر از سالهای اخیر است. کشاورز باید

فاز اول طرح۵۵۰هزار هکتاری خوزستان و ایلام زیر کشت محصولات زراعی رفت
جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ 9 ماه قبل

فاز اول طرح۵۵۰هزار هکتاری خوزستان و ایلام زیر کشت محصولات زراعی رفت

محمد جواد صالحی نژاد مدیر عامل محترم موسسه جهاد نصر با بیان این خبر اضافه کرد :سال گذشته کشاورزان خوزستانی و ایلامی در ۲۵۰هزار هکتاراز این اراضی به کاشت محصولات زراعی پرداخته بودندکه این رقم درسال جاری به۲۷۰هزار هکتار می رسد. مهندس صالحی نژاد افزود:طرح۵۵۰ هزار هکتاری نقش مؤثری درافزایش تولیدات کشاورزی خوزستان دارد که

دیدار مدیر عامل محترم موسسه جهاد نصر با آیت الله جزایری نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان
جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ 9 ماه قبل

دیدار مدیر عامل محترم موسسه جهاد نصر با آیت الله جزایری نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان

دیدار مدیر عامل محترم موسسه جهاد نصر با آیت الله جزایری نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان در شب گذشته مدیرعامل موسسه جهاد نصر و رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان با حضرت آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان دیدار داشتند و گزارش مفصلی خدمت ایشان ارائه گردید . منبع :: http://jahadnasr.com

دیدار و گفتگو با حضرت آیت الله حیدری امام جمعه موقت شهر اهواز و عضو مجلس خبرگان رهبری
جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ 9 ماه قبل

دیدار و گفتگو با حضرت آیت الله حیدری امام جمعه موقت شهر اهواز و عضو مجلس خبرگان رهبری

دیدار و گفتگو با حضرت آیت الله حیدری امام جمعه موقت شهر اهواز و عضو مجلس خبرگان رهبری آقای مهندس صالحی نژاد مدیر عامل محترم موسسه جهاد نصر طی دیدار و گفتگو با حضرت آیت الله حیدری امام جمعه موقت شهر اهواز گزارشی از روند اجرایی فعالیت های موسسه ارائه نمودند. آیت الله حیدری ضمن

آخرین اخبار

پربازدید

سرمایه گذاری و تامین منابع

آرشیو

تامین نهاده ها

آرشیو

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو