کارگاه پژوهشی با عنوان ارائه سیاست های جایگزین خرید تضمینی گندم باتوجه به تحلیل چالش های فعلی تامین مالی

کارگاه پژوهشی با عنوان ارائه سیاست های جایگزین خرید تضمینی گندم باتوجه به تحلیل چالش های فعلی تامین مالی

شبکه کشاورزی ایران: ۱۳۹۷/۸/۲۰ یکشنبه کارگاه پژوهشی با عنوان ارائه سیاست های جایگزین خرید تضمینی گندم باتوجه به تحلیل چالش های فعلی تامین مالی مدرس :خانم دکتر شمشادیزمان:۹ صبح روز یکشنبه ۲۰/۸/۹۷مکان:سالن جلسات موسسهلازم به ذکر است به دلیل محدودیت فضا،تنها مدعوین می توانند در این جلسه شرکت نمایند.بدیهی است موسسه در حال ایجاد تمهیداتی

کارگاه آموزشی با عنوان تحلیل روند تغییرات سهم هزینه مواد خوراکی و آشامیدنی در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی

کارگاه آموزشی با عنوان تحلیل روند تغییرات سهم هزینه مواد خوراکی و آشامیدنی در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی

شبکه کشاورزی ایران: کارگاه آموزشی با عنوان تحلیل روند تغییرات سهم هزینه مواد خوراکی و آشامیدنی در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی مشاهده خبر در وبسایت مرجع

کارگاه پژوهشی با عنوان تحلیل چالش ها والزامات پذیرش موافقت نامه های حقوق مالکیت فردی(معنوی) سازمان جهانی تجارت بربخش کشاورزی و منابع طبیعی

کارگاه پژوهشی با عنوان تحلیل چالش ها والزامات پذیرش موافقت نامه های حقوق مالکیت فردی(معنوی) سازمان جهانی تجارت بربخش کشاورزی و منابع طبیعی

شبکه کشاورزی ایران: ۱۳۹۷/۸/۷ دوشنبه کارگاه پژوهشی با عنوان تحلیل چالش ها والزامات پذیرش موافقت نامه های حقوق مالکیت فردی(معنوی) سازمان جهانی تجارت بربخش کشاورزی و منابع طبیعی مدرس:مهندس کامران فرزامزمان:۹صبح ۷/۸/۹۷مکان:سالن جلسات موسسهلازم به ذکر است به دلیل محدودیت فضا،تنها مدعوین می توانند در این جلسه شرکت نمایند.بدیهی است موسسه در حال ایجاد تمهیداتی

نشست علمی ارائه دستاوردهای حاصل ازشرکت دردوره های بین المللی با عنوان تبدیل ضایعات به ثروت-بازیافت ارزش از فرآورده های کشاورزی

نشست علمی ارائه دستاوردهای حاصل ازشرکت دردوره های بین المللی با عنوان تبدیل ضایعات به ثروت-بازیافت ارزش از فرآورده های کشاورزی

شبکه کشاورزی ایران: ۱۳۹۷/۸/۶ یکشنبه نشست علمی ارائه دستاوردهای حاصل ازشرکت دردوره های بین المللی با عنوان تبدیل ضایعات به ثروت-بازیافت ارزش از فرآورده های کشاورزی سخنرانان:مهندس محسن بوستانی-مهندس مزیدآبادیزمان:۹ صبح ۶/۸/۹۷مکان:سالن جلسات موسسهلازم به ذکر است به دلیل محدودیت فضا،تنها مدعوین می توانند در این جلسه شرکت نمایند.بدیهی است موسسه در حال ایجاد تمهیداتی

نشست علمی ارائه دستاوردهای حاصل از شرکت دردوره های بین المللی با عنوان روش جامع برای توسعه پایدار

نشست علمی ارائه دستاوردهای حاصل از شرکت دردوره های بین المللی با عنوان روش جامع برای توسعه پایدار

شبکه کشاورزی ایران: ۱۳۹۷/۷/۲۹ یکشنبه نشست علمی ارائه دستاوردهای حاصل از شرکت دردوره های بین المللی با عنوان روش جامع برای توسعه پایدار سخنران:مهندس سعید صمدی زرینیزمان:ساعت ۹صبح ۲۹/۷/۱۳۹۷مکان:سالن جلسات موسسهلازم به ذکر است به دلیل محدودیت فضا،تنها مدعوین می توانند در این جلسه شرکت نمایند.بدیهی است موسسه در حال ایجاد تمهیداتی است که در

برگزاری نشست تخصصی در حوزه اقتصاد آب با حضور جناب آقای پروفسور ذکری استاد تمام دانشگاه سلطان قابوس عمان و عضو گروه مشاوران علمی (SAG) دبیرخانه نظام میراث کشاورزی مهم جهانی(GIAHS) فائو

برگزاری نشست تخصصی در حوزه اقتصاد آب با حضور جناب آقای پروفسور ذکری استاد تمام دانشگاه سلطان قابوس عمان و عضو گروه مشاوران علمی (SAG) دبیرخانه نظام میراث کشاورزی مهم جهانی(GIAHS) فائو

شبکه کشاورزی ایران: برگزاری نشست تخصصی در حوزه اقتصاد آب با حضور جناب آقای پروفسور ذکری استاد تمام دانشگاه سلطان قابوس عمان و عضو گروه مشاوران علمی (SAG) دبیرخانه نظام میراث کشاورزی مهم جهانی(GIAHS) فائو مشاهده خبر در وبسایت مرجع

دکتر کاظمی:کشورهای (OECD) سالانه ۳۱۷ میلیارد دلار از بخش کشاورزی حمایت می کنند

دکتر کاظمی:کشورهای (OECD) سالانه ۳۱۷ میلیارد دلار از بخش کشاورزی حمایت می کنند

شبکه کشاورزی ایران: رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت:کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به طور متوسط سالانه ۳۱۷ میلیارد دلار از بخش کشاورزی حمایت می کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،دکتر سید حسن کاظمی با اشاره به این که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)

نشست علمی ارائه دستاوردهای شرکت دردوره های بین المللی با عنوان مدیریت اطلاعات مکانی در توسعه روستایی

نشست علمی ارائه دستاوردهای شرکت دردوره های بین المللی با عنوان مدیریت اطلاعات مکانی در توسعه روستایی

شبکه کشاورزی ایران: ۱۳۹۷/۶/۲۱ چهارشنبه نشست علمی ارائه دستاوردهای شرکت دردوره های بین المللی با عنوان مدیریت اطلاعات مکانی در توسعه روستایی سخنران:دکتر محمد رضا بخشی-مهندس رمضانعلی ذبیحی افروززمان:۲۱/۶/۹۷ ساعت ۹ صبحمکان:سالن جلسات موسسه مشاهده خبر در وبسایت مرجع

کارگاه آموزشی با عنوان  تحلیل تجارت جهانی در خصوص حمایت دولت از بیمه کشاورزی و ارائه الگوی مناسب برای ایران

کارگاه آموزشی با عنوان تحلیل تجارت جهانی در خصوص حمایت دولت از بیمه کشاورزی و ارائه الگوی مناسب برای ایران

شبکه کشاورزی ایران: کارگاه آموزشی با عنوان تحلیل تجارت جهانی در خصوص حمایت دولت از بیمه کشاورزی و ارائه الگوی مناسب برای ایران مشاهده خبر در وبسایت مرجع

نشست علمی با عنوان ارزیابی کسب وکار بنگاه های کشاورزی کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی

نشست علمی با عنوان ارزیابی کسب وکار بنگاه های کشاورزی کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی

شبکه کشاورزی ایران: ۱۳۹۷/۶/۱۱ یکشنبه نشست علمی با عنوان ارزیابی کسب وکار بنگاه های کشاورزی کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی سخنران: مهندس هوشنگ ساجدیزمان برگزاری: یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۹مکان: سالن جلسات موسسه مشاهده خبر در وبسایت مرجع

نشست علمی با عنوان اقتصاد خودکفا:از تئوری وتجربه به استاندارد سازی

نشست علمی با عنوان اقتصاد خودکفا:از تئوری وتجربه به استاندارد سازی

شبکه کشاورزی ایران: نشست علمی با عنوان اقتصاد خودکفا:از تئوری وتجربه به استاندارد سازی مشاهده خبر در وبسایت مرجع

نشست علمی ارائه دست آوردهای شرکت در دوره های بین المللی باعنوان تقویت استانداردهای ایمنی مواد غذایی

نشست علمی ارائه دست آوردهای شرکت در دوره های بین المللی باعنوان تقویت استانداردهای ایمنی مواد غذایی

شبکه کشاورزی ایران: ۱۳۹۷/۵/۲۲ دوشنبه نشست علمی ارائه دست آوردهای شرکت در دوره های بین المللی باعنوان تقویت استانداردهای ایمنی مواد غذایی سخنران:مهندس رادفرزمان برگزاری:۲۲/۵/۹۷ ساعت ۹ صبحمکان:سالن جلسات موسسه مشاهده خبر در وبسایت مرجع

نشست علمی ارائه دستاوردهای شرکت دردوره های بین المللی با عنوان روش جامع برای توسعه پایدار

نشست علمی ارائه دستاوردهای شرکت دردوره های بین المللی با عنوان روش جامع برای توسعه پایدار

شبکه کشاورزی ایران: ۱۳۹۷/۵/۶ شنبه نشست علمی ارائه دستاوردهای شرکت دردوره های بین المللی با عنوان روش جامع برای توسعه پایدار سخنران:دکتر فاطمه ساسانیزمان برگزاری:۱۵/۵/۹۷ ساعت ۹ صبحمکان:سالن جلسات موسسه مشاهده خبر در وبسایت مرجع

نشست علمی با عنوان فلسفه اقتصاد مکفی:ابزاری برای توسعه پایدار روستایی

نشست علمی با عنوان فلسفه اقتصاد مکفی:ابزاری برای توسعه پایدار روستایی

شبکه کشاورزی ایران: نشست علمی با عنوان فلسفه اقتصاد مکفی:ابزاری برای توسعه پایدار روستایی مشاهده خبر در وبسایت مرجع

نشست علمی توسعه جوامع برای دستیابی به رشد فراگیر: تجربه کشور کره جنوبی

نشست علمی توسعه جوامع برای دستیابی به رشد فراگیر: تجربه کشور کره جنوبی

شبکه کشاورزی ایران:   نشست علمی «توسعه جوامع برای دستیابی به رشد فراگیر بر اساس مدل ساموئل آندونگ- توسعه اجتماع محور» مجموعه نشست ‏های علمی موسسه پژوهش ‏های برنامه ‏ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در سال ۱۳۹۷ با ارایه آقای «دکتر سید محمد موسوی»، عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی برنامه ریزی موسسه

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو